با “ژن و فیت” رژیم غذایی و برنامه ورزشی،

مطابق با ژنتیک خاص خودتو داشته باش.

با آزمایش ژنتیک ورزشی و ژنتیک تغذیه “ژن و فیت” بدن خود را بیشتر بشناسید.

آزمایش ژنتیک ورزشی

ژنتیک ورزشی . ژنوفیت . ژن و فیت . سبک زندگی . سلامت

تست ژنتیک ورزش

ورزشکار حرفه ای هستید یا فقط آخر هفته ها ورزش میکنید؟ آزمایش ژنتیک ورزشی ``ژن و فیت`` به شما این امکان را می دهد که بدن خود را بهتر بشناسید و هوشمندانه تر ورزش کنید.

تست ژنتیک تغذیه

تست ژنتیک تغذیه

شما منحصر به فرد هستید! پس با آزمایش ژنتیک تغذیه ``ژن و فیت``، ویژگی های ژنتیکی خود را بشناسید و بر اساس آنها رژیم غذایی مختص خودتان را داشته باشید.

تست ژنتیک تغذیه . آزمایش ژنتیک تغذیه

تست ژنتیک تغذیه و تناسب اندام

در این پکیج، ویژگی های ژنتیکی تغذیه و تناسب اندام خود را به طور کامل میشناسید، و با ``ژن و فیت``، فیت می شوید!

آزمایش ژنتیک ورزشی . تست ژنتیک ورزشی . استعدادیابی ژنتیکی. آزمایش ژنتیک ورزش. تست ژنتیک تغذیه

ساده ترین روش نمونه گیری! بدون نیاز به سرنگ و خونگیری!

ما نمونه ژنتیکی را از سلول های مخاط دهان و بدون استفاده از سرنگ، در منزل خودتان و با کیفیت بالا تهیه می کنیم!
در این روش سواب استریل که در شکل میبینید برای شما ارسال میشود. سواب را از بسته خارج کرده، قسمت انتهایی را داخل دهان برده و چند ثانیه به قسمت داخلی گونه می کشید. سواب را در لوله همراه آن قرار داده و درب لوله را میبندید.

آزمایش ژنتیک ورزشی

سه مرحله ساده

آزمایش ژنتیک ورزشی . تست ژنتیک ورزشی . استعدادیابی ژنتیکی

دریافت نتایج

بعد از ۳ الی ۴ هفته، نتایج برای شما فرستاده می شود و از ویژگی های ژنتیکی ورزشی و ژنتیک تغذیه خود آگاه می شوید.

آزمایش ژنتیک ورزشی . تست ژنتیک ورزشی . استعدادیابی ژنتیکی

نمونه گیری

طبق دستورالعمل نمونه گیری را انجام داده و نمونه را در جعبه مخصوص برایمان ارسال کنید.

آزمایش ژنتیک ورزشی . تست ژنتیک ورزشی . استعدادیابی ژنتیکی . تست ژنتیک تغذیه

سفارش

آزمایش ژنتیک ورزشی، تست ژنتیک تغذیه یا سایر تست های مورد نظر خود را از طریق وب سایت سفارش دهید. کیت بعد از ۲ الی ۳ روز به دست شما می رسد.