تست ژنتیک ورزشی “ژن و فیت”

880,000تومان

آزمایش ژنتیک ورزشی ” ژن و فیت ” ویژگی های کامل ژنتیک ورزشی شما را در بر می گیرد، که شامل:

  • پاسخ بدن شما به تمرینات
    قدرتی، استقامتی و هوازی

  • پتانسیل ایروبیک (Vo2MAX)

  • سرعت ریکاوری از نظر ژنتیکی

  • ریسک مصدومیت

    توصیه هایی جهت ارتقا تمرینات،
    بر اساس ویژگی های ژنتیکیتان