تست ژنتیک ورزشی “ژن و فیت”

990,000تومان

آزمایش ژنتیک ورزشی “ژن و فیت” ویژگی های کامل ژنتیک ورزشی شما را در بر می گیرد و با استفاده از نتایج این تست نتیجه بهتری از ورزش کردن میگیرید. 

توضیحات

آزمایش ژنتیک ورزشی ” ژن و فیت ” ویژگی های کامل ژنتیک ورزشی شما را در بر می گیرد، که شامل:

  • پاسخ بدن شما به تمرینات قدرتی، استقامتی و هوازی

  • پتانسیل ایروبیک (Vo2MAX)

  • سرعت ریکاوری از نظر ژنتیکی

  • تست ژنتیک ورزشی “ژن و فیت”

    توصیه هایی جهت ارتقا تمرینات، بر اساس ویژگی های ژنتیکیتان