تست استعدادیابی ورزشی “ژن و فیت”

950,000تومان

آزمایش استعدادیابی ورزشی ” ژن و فیت ” ویژگی های کامل ژنتیک ورزشی شما را در بر می گیرد، که شامل:

  • میزان قدرتی و استقامتی بودن
    بدن شما از نظر ژنتیکی

  • پتانسیل هوازی(Vo2MAX)

  • سرعت ریکاوری از نظر ژنتیکی

  • ریسک مصدومیت

    ارائه لیست ورزش هایی که بیشتر
    با ژنتیک شما سازگار باشه